8/26/2011

Bilakah waktu untuk bangun apabila Iqomah?

Seorang sahabat bertanya ketika Iqomah (Qamat) dilaungkan oleh muazzin, bilakah waktu kita bangun untuk solat berjamaah, apakah ketika mula Iqomah atau ketika sedang Iqomah atau selepasnya. Berikut pendapat para fuqaha mengenainya:
Fuqaha Al-Hanabilah (Mazhab Hanbali) berpendapat bahawa waktu bangun ialah ketika disebut “Qad Qomatis Solah”.
Fuqaha Al-Syafi ‘iyyah pula berpendapat ketika selesai Iqomah.
Manakala fuqoha Al-Malikiyyah berpandangan bahawa ia terpulang kepada keselesaan seseorang jamaah samada ketika sedang Iqomah, permulaannya atau selepas tamatnya. Kerana tiada nas mengenainya kecuali hadis yang diriwayatkan daripada Abu Qutadah bahawa Nabi SAW bersabda: “Apabila diiqomahkan untuk solat maka janganlah kamu bangun melainkan apabila kamu telah melihatku”. (Rujuk Al-Zuhaily, Fiqh Islamiy, 2/169 ).

No comments: